سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام روستایی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز
محمد قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

شهرستان هریس در موقعیت جغرافیایی ً۱۳ َ۲۲ ْ۴۶ تا ً۲۷ َ۲۳ ْ۴۷ طول شرقی و ً۱۶ َ۰۴ ْ۳۸ تا ً۲۷ َ۲۴ ْ۳۸ عرض شمالی واقع می باشد. این شهرستان با مشکل مکانی علمی و دور از آلایندگی های زیست محیطی برای دفن بهداشتی زباله های شهری مواجه است. در مکان یابی دفن زباله می بایستی دو چیز مد نظر قرار گیرد در ابتدا وسعت آن مکان و دیگری عوامل منطقی مطابق با کاهش اثرات منفی بر محیط؛ با این رویکرد هدف از تحقیق حاضر ارزیابی فاکتورهای متعدد (فاصله از شهر، روستا، شبکه ی ارتباطی، زمین شناسی، هیدرولوژی، خاک شناسی، شیب، جهت، ارتفاع، کاربری اراضی) در شهرستان هریس در راستای یافتن مناطق مستعد دفن زباله های شهری با استفاده از روش تکنیک های مکانی و تحلیل سلسله مراتبی می باشد. لذا در فرآیند تحقیق، لایه-های مورد استفاده در امر پهنه بندی از طریق نقشه های پایه، تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی استخراج و در محیط Auto cad رقومی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر اساس تکنیک های مکانی در محیط GIS آنالیز شد. نتایج تحقیق به صورت نقشه ای در ۵ کلاس، از بسیار ضعیف تا بسیار مستعد برای دفن زباله های شهری، شهرستان هریس طبقه بندی شد.