سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد زارع – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
محمدرضا جوادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد جعفری – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه پایدار به مفهوم رفع نیازهای نسل حاضر بدون تخریب امکانات نسل آینده در برآورد نیازهای شان است. سؤال یکی از عمده‌ترین منابع برهم زننده توسعه پایدار می‌باشد که نشسته برنامه‌ریزی معقول و منطقی در محل دفع آن و مدیریت انباشت می‌تواند موجبات توسعه پایدار یک منطقه را فراهم کند. یکی از موارد مهم در مدیریت دفع زباله انتخاب محل دقیق مناسب آن می‌باشد . در این تحقیق به بررسی مناسب‌ترین مکان برای دفع زباله با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شهرستان نور پرداخت شد. به همین منظور از ۱۰لایه اطلاعاتی زمین‌شناسی، فاصله از آب راهه، فاصله از جاده ، فاصله از گسل، حریم خطوط انتقال نیرو ، حریم کشاورزی، حریم مراکز جمعیتی ، حریم سدو ابندان و میزان شیب تهیه شد . لایه‌های مربوط به پس از وزن دهی توسط روش AHP وارد GIS گردید. از تلفیق تمامی لایه‌ها نقشه‌ای با ۴ منطقه بسیار مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب من نامناسب تهیه شد. نتایج نشان داد منطقه فعلی دفع زباله در منطقه نسبتاً مناسب قرار گرفته اما منطقه پیشنهادی در منطقه بسیار مناسب قرار دارد . منطقه مورد نظر در جنوب شهرستان نور واقع شده و دارای حداقل اثرات مخرب زیست محیطی در مقایسه با منطقه فعلی می‌باشد .