سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صمد قادرپور – دانشکده مهندسی برق دانشگاه کردستان
جمال مشتاق – دانشکده مهندسی برق دانشگاه کردستان

چکیده:

در بازارهای برق امروزی، انرژی هدر رفته ناشی از خطا و وقفه، در سرویس دهی به مصرف کنندگان، باعث عدم قابلیت اعتماد به سیستم قدرت می شود. لذا مکان یابی وتشخیص به موقع خطا در شبکه های توزیع، قابلیتاطمینان سیستم را بالا برده واز خطراتی که خطاها برای افراد و سیستم دارند جلوگیری می کند. خطاها در شبکه توزیع۲۰kv بدلیل اتصال ضعیف هادی با زمین یا جسم زمین شده، با قوس همراه اند این قوس امپدانس بزرگی را در محل خطا ایجاد کرده، لذا خطای قوس در زمره خطاهای امپدانس بالا قرار می گیرد، که تشخیص و مکان یابی خطا را مشکل می سازد. حضور تولید پراکنده درشبکه های توزیع میتواند باعث پیچیده شدن حفاظت این شبکه ها شود، بطوری که هماهنگی حفاظتی را از بین برده یا ناحیه هماهنگی را کوچکتر می کند. سیستم های توزیع شعاعی دراکثر موارد شامل خطوط جابجانشده بودهوبدلیل وجود بارهای تکفاز دوفاز غیرمتعادل هستند. در این مقاله از یک مدل خطای قوس ابتکاری، در یک شبکه توزیع نامتعادل شامل منابع تولید پراکنده مدل سازی شده با نرم افزار EMTPاستفاده می شود. سپس به کمک تبدیل موجک و شبکه عصبی مکان یابی خطا بادقت بسیار بالاانجام می گیرد.