سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صابر فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمد سیدپور – استادیار دانشگاه شمال امل ایران

چکیده:

دراین تحقیق ازتغییر انرژی کرنشی استاتیکی یکسازه که دراثروقوع خرابی رخ میدهد برای معرفی یک شاخص موثر جهت تعیین موقعیت خرابی احتمالی درسازه ها استفاده شده است انرژی کرنشی درسازه ازیک تحلیل استاتیکی بوسیله روش اجزا محدود محاسبه شده است بمنظور ارزیابی کارایی روش پیشنهاد شده دو مثال استاندارد ازمراجع معتبر انتخاب شدند نتایج عددی بوضوح نشان دادند که شاخص معرفی شده میتواند محل دقیق خرابی درسازه ها را شناسایی نماید.