سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
امیر امینی – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
ارسلان نجفی – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
مرتضی قایدی – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

استفاده از بانک های خازنی جهت جبران محلی توان راکتیو بارها، امری مرسوم در سیستم های توزیع است و از اهمیت خاصی در این زمینه برخوردار می باشد. در این مقاله جای ابی بانک های خازنی در شبکه های توزیع در قالب ی ک مسأله ی چند هدفه مطرح و سعی شده است تا یک مصالحه ی منطق ی بین هزینه ها و بهبود ولتاژ برقرار گردد. در این مقاله برای حل مسأله از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه بر اساس حرکات باکتری استفاده شده است. این الگوریتم یک جبهه ی کارا به عنوان دسته ی جواب مسأله ارائه م ی دهد و از این بین با استفاده از تصمیم گیری فازی جواب بهینه انتخاب می شود. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، مسأله برای دو سیستم نمونه ی ۹ و ۳۳ باسه پیاده سازی شده و نتا یج مورد بررس ی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده ی کارایی و برتری روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش ها می باشد.