سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید اسماعیلیان – دکترای مدیریت صنعتی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سمیه محمدی شاهیوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعات مکان یابی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای مراکز صنعتی مطرح است. در طی چند دهه گذشته، روشهای جدیدی برای فرایند تصمیم گیری توسعه یافته است. مسایل تصمیم گیری معمولا برای انتخاب بهترین راه حل استفاده می شوند. بمنظور ساده سازی فرآیند تصمیم گیری بسیاری از روشهای ریاضیاتی پیشنهاد شده اند که روش رتبه بندی ترجیحی برای غنی سازی ارزیابیPROMETHEE) یکی از برکاربردترین روشهای تصمیم گیری چند معیاره می باشد . در پژوهش حاضر مساله مکان یابی پیوسته به منظور تعیین مکان مناسب برای احداث پمپ گاز با استفاده از روشPROMETHEE IV براساس پنج معیار پیوسته فاصله از ایستگاه های دیگر، دسترسی، دوری از مناطق حادثه خیز, فاصله از اماکن عمومی و ریسک سرمایه گذاری، پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل نشان داد که بهترین مکان برای احداث جایگاه گاز با در نظر گرفتن وزن متفاوت برای معیارها در فاصله ۱٫۹ کیلومتری خارج از شهر می باشد، که منجر به حداکثر سازی جریان خالص غیر رتبه ای می شود.