سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روزبه ابرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید علی میرحسینی – داننشیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سوختهای فسیلی از گذشته سوخت مرسوم در بخش حمل و نقل بوده است اما مشکلات استفاده از این نوع سوخ تها مانند آلودگی هوا و بالا بردن غلظت گازهای گلخانه ای، هدر رفت منابع طبیعی تجدید ناپذیر انرژی، رو به اتمام بودن آن ها، و مشکلات اقتصادی کشورها را به استفاده از سوخ تهای تجدید پذیر و جایگزین نظیر: هیدروژن، اتانل، بیودیزل، الکتریسیته و گاز طبیعی هدایت می کند. به لحاظ فنی و اقتصادی این نوع سوخ تها از چگالی انرژی پایین تری برخوردارند و خودروهایی که از این قبیل سوخ تها استفاده می کنند حداکثر پیمایش کمتری نسبت به خودروهای بنزینی دارند. با توجه به هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه برای احداث جایگا ههای سوختگیری سوخ تهای جایگزین تحقیق در مورد محل تقاضا، تعیین تعداد جایگاه لازم، و مکان یابی ضروری است. این مقاله با روشی نو به مدل سازی مجدد مسئله مکان یابی جایگا ههای سوخت تجدید پذیر با توجه به جریان سوختگیری (به صورت پوشش کامل یا پوشش ماکزیمم) می پردازد به طوری که بتوان در شرایط واقعی مدل مورد نظر را در زمان قابل قبول حل کرد. زیرا تمامی مدل های موجود از حل مسئله در اندازه واقعی ناتوان هستند. تعداد ترکیبات زیاد برای پوشش صحیح مسیرها- با توجه حداکثر پیمایش محدود خودرو، طول مسیر، و موقعیت نسبی آن ها به هم- حل مسئله را بسیار دشوار می سازد. مدل ارائه ۳ نود و ۴۹۵۰ شده در این مقاله بر روی شبکه های با سایز متوسط ( ۱۷۰ تا ۲۰۰ نود کاندیدا) و بزرگ (بیش از ۰۰ مسیر) تست شده و نتایج بدست آمده در حالت پوشش کامل به طور متوسط کاهش چشمگیر ۹۶ % را در زمان حل نشان می دهد و همچنین برای اولین بار حل دقیق مدل پوشش ماکزیمم را در زمانی معقول برای شبکه های با سایز بزرگ میسر می سازد