سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی ترکی هرچگانی – مربی، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور،
سیدکرامت هاشمی عنا – دانشجوی دکتری جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدحسن هاشمی عنا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

امروزه اهمیت جاذبه های گردشگری و رونق صنعت توریسم، یکی از منابع مهم درآمد کشورهای پیشرفته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه می باشد. این صنعت اگ به صورت درست مکان یابی گردد می تاند، علاوه بر توسعه پایدار این بخش، پایداری سایر بخش های اقتصادی را نیز تأمین نماید. استان کهگیلویه و بویر احمد، به دلیل برخورداری از شرایط مناسب آب و هوایی قرار گیری در مجاور استان های گرمسیری به عنوان یکی از کانون های اصلی جاذبه های گردشگری کشور به ویژه در فصول گرم سال می باشد. طی دهه های گذشته توجه چندانی نسبت به رونق صنعت توریسم در این استان نشده است، که با وجود پتانسیل های فراوان چالش ها و مشکلات فراوانی برای ورود گردشگران به این منطقه بوجود آورده است. در این پژوهش ضمن بررسی جاذبه ها و زیرساخت های گردشگری استان به تفکیک شهرستان ها (پنج شهرستان) با استفاده از تکنیک GIS به مکان یابی این جاذبه ها و زیر ساخت ها در هر کدام از شهرستان ها پرداخته شده و سپس راهکارهای کاربردی و پیشنهادی جهت توسعه پایدار گردشگری در م ناطق مورد مطالعه ارائه شد. نتایج حاصل از این پژووهش نشان داد که حدود نیمی از جاذبه های گردشگری توریسم پذیر استان علی رغم داشتن پتانسیل های فراوان از حیث ارائه امکانات و خدمات گردشگری در موقعیت های نامناسبی مکان یابی شده اند.