سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا میرزایی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
علی محدث خراسانی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ازمسائل مطرح درمکان یابی تسهیلات جانمایی یک تسهیل جدید با هدف بیشترین پوشش مشتری ها است دراین مساله دریک ناحیه معین مجموعه ای از تسهیلات و مشتریها قرار دارند هرمشتری به نزدیکترین تسهیل از خود مراجعه می کند میخواهیم مکان مناسب برای احداث یک تسهیل جدید به گونه ای که برای بیشتیرن تعداد از مشتری ها نزدیکترین تسهیل باشد تعیین کنیم دراین مقاله تابع هزینه مشتری را فاصله ژئودزیک بین مشتری و تسهیل درنظر گ رفته ایم برای سادگی ناحیه مورد پرسش را به صورت یک چندضلعی ساده مشتری ها و تسهیلات را نیز دو مجموعه نقاط درون این چندضلعی ساده فرض می کنیم این فرض درحمل و نقلهای زمینی که بین مشتری ها و تسهیلات مانع وجود دارد کاراتر است برای حل این مساله از تکنیکهای هندسه محاسباتی بهره گرفته ایم