سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مظفری لقا – گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مرجان مظفری لقا – گروه برق دانشگاه اصفهان

چکیده:

از زمانیکه بحث بر روی مزایای استفاده از تولیدات پراکندهDG) برای سیستم های نیروی برق آغاز شده است، متخصصان زیادی در رابطه با این پدیده به بحث و اظهار نظر پرداخته اند. در این مقاله ارزش های روش پیشنهادی نیز در انواعDG مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش تلفات سیستم، کاهش می یابد و پروفیل ولتاژ به صورت یکهدف برای ارزیابی میزان کارایی و بازدهDGS در سیستم برق تحت بررسی قرار می گیرد. در سیستم توزیع، ۳۳ باسی ژنراتور دیزلی در یکحالت و با ژنراتور در حالتدیگر شبیه سازی و تست صورت گرفت، که نتایج شبیه سازی تاثیرات بسیار خوبی را در انواع DG از لحاظ کاهش در تلفات سیستم و افزایش پروفیل ولتاژ نشان داد. شبکه عصبیRBF با عملکرد اصلی رادیال (شعاعی) ایجاد شده است تا سیستم هدف را به صورت یکروشجایگزین برای حل مشکل جایابی DG ارائه کند. این نتایج یکاجرای بی نظیر از شبکه عصبی را برای جایگزینی در مدل مرسوم و متداول نشان می دهد.