سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
حمزه یزدان آفرین داورانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
حامد شاهرخی ساردو –

چکیده:

دراین مقاله هدف تعیین بهترین مکان میراگرجرمی تنظیم شده TMD با هدف عملکرد بهتر این نوع سیستم درکاهش مقدار شاخص خرابی سازه می باشد برای این منظور با انتخاب شاخص خرابی رافاییل و میر ROUFAIEL&meyer و مدلسازی ساختمان SAC9 و قرار دادن TMD درطبقات مختلف بهترین مکان TMD و مقادیر بهینه پارامترهای TMD براساس کمترین مقدار شاخص خرابی تعیین میشود نتایج نشان میدهد که علاوه برپارامترهای سیستم TMD مکان قرارگیری این نوع سیستم نیز میتواند برکارایی آن تاثیر بگذارد.