سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیومرث ادیبی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران
احمد ملکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

چکیده:

موضوع این تحقیق بررسی سیستمهای میراگر ویسکوز و تاثیر آنها بر رفتار سازه های سه بعدی چند طبقه با تمرکز بر نحوه قرارگیری میراگرها و بهینه سازی موقعیت قرارگیری آنها در ارتفاع و پلان سازه، میباشد.در این روش ابتدا سه رکورد زلزله انتخاب و پس از تطبیق طیفی جهت اصلاح شتابنگاشت های انتخاب شده، محل قرارگیری سیستم میراگر، با استفاده از پنج روش بصورت توزیع یکنواخت(UD)، توزیع متناسب با نیروی برشی (SSPD) توزیع متناسب با انرژی برشی طبقات (SSSE)، توزیع متناسب با انرژی برشی در طبقات موثر ( SSSEES ) و الگوریتم جستجوی تکراری ساده (SSSA) تعیین گردید. در این تحقیق یک سازه ۱۲ طبقه فولادی به عنوان مدل تحت بررسی انتخاب شد. نتایج کلی تحقیق نشان داد روش های SSSE و SSSA در اکثر موارد نسبت به روشهای دیگر مقدار کاهش تغییرمکان نسبی و کارآیی مناسبتری نشان میدهند. در نهایت روش توزیع بر اساس انرژی کرنشی (SSSE و SSSEES) روشی کاربردی برای روشهای عملی و طراحی سازه ها به نظر می رسد.