سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی پورفر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دیوارهای برشی به دلیل سختی و مقاومت درون صفحه ای بالاو امکان تحمل بارهای جانبی و ثقلی به صورت همزمان در کاربردهای مهندسی از اهمیت ویژه برخوردار می باشند. اصولا طراحی دیوراه های برشی برای ساختمانها کار دشواری است.مخصوصا اگر خواسته باشیم آن را به نوعی طرح کنیم که با حفظ عملکرد در برابر بارهای وارده هزینه ساخت کمینه شود. در مقاله حاضر مفهوم و فرمولاسیون یک الگوریتم تکاملی برای مکان یابی دیوارهای برشی در سازه های تحت تاثیر بارهای مختلفبه نحوی که هزینه کمینه شود و عملکرد هدف تامین گردد ارائه شده است. برای این منظور یک مدل سه بعدی اجزای محدود برای تحلیل عملکرد بکار گرفته شده است الگوریت تاکاملی جهت یافتن جواب بهینه با این مدل یکپارچه سازی شده است. این الگوریتم تکاملی به همراه مدل اجزا محدود این امکان را فراهم می آورد که با توسعه فضای جستجو برای بقیه اجزای سازه (مانند تیرها وستونها) سازه هایی مستحکمتر را به عنوان نتیجه داشته باشیم.