سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مژگان جام سحر – کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهاره لرستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست، همدان، ایر
مهدی ریاحی خرم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست، همدان، ایر

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش یافتن بهترین مکان جهت دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری در شهرستان آمل می باشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نزدیک به ۰۲ سال است علاوه بر زباله شهرها و روستاهای شهرستان آمل، مواد زاید شهرهای محمودآباد،سرخرود و روستاهای اطراف آن نیز در تنها محل دفن زباله شهرستان آمل واقع در ۵۳ کیلومتری شهر آمل به روش تلنباری دفن می شود؛ بنابراین لزوم یافتن مکانی که از لحاظ رعایت ضوابط و معیارهای محیط زیستی استاندارد بوده و دفن بهداشتی در آن صورت گیرد شدیداً ملموس است. برای این منظور از نرم افزار ۹٫۳ARC GISو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP)استفاده شده است. در ابتدا لایه های اطلاعاتی از قبیل عمق آب زیرزمینی، شیب، توپوگرافی، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از مناطق مسکونیجاده ها، رودخانه ها و چندین لایه دیگر با توجه به ضریب اهمیت هر کدام و با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده، در نرم افزارARCGISوزن دهی شده و لایه های محدودیت استخراج شد. پس از آن همپوشانی وزن دار لایه ها در محیطARC GISانجام شد و لایه نهایی که طبقه بندی مناطق در محدوده مورد مطالعه را جهت محل دفن نشان می داد، استخراج شد و نهایتاً ۵ منطقه که نسبت به سایر مناطق دارای درجه عالی و وضعیت مناسب تری بودند مشخص گردید