سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطا غفاری – استادیار جغرافیا و برنام هریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه محقق اردبیلی
محبوب ریحان –

چکیده:

امروزه تاثیر ورزش در تامین بهداشت و تندرستی شهروندان و پرورش آمادگی جسمانی افراد بر کسی پوشیده نیست . با این وجود، گسترش روز افزون تکنولوژی در شهر ها باعث شده است پرداختن به فعالیتهای جسمانی کاهش یافته و فعالیتهای فکری و اشتغالات ذهنی افراد افزایش یابد که خود عامل تنشهای عصبی و بیماریهای روانی بسیاری است.بهترین درمان برای این مساله ورزش است که شاید مانند گذشته نه به عنوان یک تفریح ،بلکه در کنار مشکلات زندگی در عصر صنعت و تکنولوؤی به مثابه یک نیاز مطرح می شود .برای به فعلیت در آوردن نیاز بالقوه انسان به ورزش ،نهادینه کردن فرهنگ ورزش ومکان یابی مناسب فضاهای ورزشی در سطح شهر امری اجتناب نا پذیر است. در این راستا مکان یابی مناسب مراکز ورزشی و توزیع مناسب آن درسطح شهر یکی ازملاکهای تعیین کننده برای دسترسی راحت افراد و شهروندان به این مراکزو نهادینه کردن ورزش در جامعه است. با توجه به وجود معیارهای متعدد در مکان یابی مراکزورزشی ،در تحقیق حاضرسعی شده است با انتخاب شهر اردبیل به عنوان مطالعه موردی، کاربرد روش WLC در مکان یابی صحیح این مراکز مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل ازبکار گیری این روش مشتمل بر استخراج مکان های اولویت دار برای استقرار واحدهای ورزشی است.این مکان ها حامل بهترین شرایط به لحاظ سر جمع معیارهای مطرح در مکان یابی این مراکز است خوداین امر نشانگر قابلیتهای روش مذکور در ارائه الگوی مناسب مکان یابی فضاهای ورزشی محسوب می شود