سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی صدیقی زاده – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
عرف شاه منصوریان – استادیار
عبدالرضا خادم آستانه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پیشرفت های اخیر درحوزه سیستم توزیع نیروی برق به همراه افزایش تقاضا نیاز به انرژی ا رزان و مهمتر از همه کاهش تلفات موجب افزایش استفاده ازخازن درشبکه شده است قرارگیری واحدهای خازن درسیستم های قدرت درصورتی که بطور صحیح و مطالعه شده انجام گیرد به کاهش تلفات و کاهش هزینه نهایی بهبود پروفیل ولتاژ آزادسازی ظرفیت سیستم توزیع ارتقا بهره وری و افزایش امنیت برای بارهای حساس و پراهمیت شبکه های توزیع کمک می کند روش ABC رفتارطبیعی زنبورعسل را درهنگام جستجوی غذا مدل می کند دراین مقاله راه کاری جدید برای مکان یابی بهینه خازن درشبکه توزیع براساس الگوریتم بهینه سازی زنبورعسل مصنوعی ABCارایه شده است.