سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید عصارزادگان – کارشناسمدیریت شهری،دانشگاه اصفهان، شهردار منطقه ۵ شهرداری اصفهان
امیرحسین نادعلی – کارشناسمهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف،
محمدصادق عطایی – کارشناسمهندسی نقشه برداری
رضا پورمیری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

انتخاب شبکه مناسب برای حمل و نقل عمومی در سطح یک شهر، به خصوص کلان شهر ها از اهمیت بالایی برخوردار است.استفاده از معیارهایی جهت تصمیم گیری برای نقاط این شبکه به انتخابی صحیحدر مکان یابی ایستگاه ها منجر خواهد شد.تحلیل معیارهای مرتبط و کمی به جمع آوری اطلاعات وسیعی نیاز دارد استفاده از نرم افزارسیستم اطلاعات مکانی ARCGIS عملیات جمع آوری،ترکیب ، تجزیه و تحلیللایه های اطلاعاتی مربوط به مساحت ،معابر،جمعیت،محلات، نقاط پیشنهادی را تسهیل می بخشد. سپس با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیارهAHP وزن شاخصهای کیفی بدست آمده از نظر کارشناسان حمل و نقل و ترافیک شهری مقادیر یکی از شاخصها مشخصمی گردد. شاخصهای کمی بدست آمده از نرم افزار ARCGIS با استفاده از تکنیک TOPSIS در انتخاب نقاط پیشنهادی به عنوان ایستگاه های BRT به کار میرود. نتیجه ی بهینه سازی انتخاب ایستگاه های BRT به کاهشهزینه ی تجهیز حمل و نقل عمومی و افزایشرضایت شهروندان و کاهشاستفاده از خودروهای شخصی منجر می گردد.