سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا چهرقان – گروه مهندسی نقشه برداری،پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
محمدعلی رجبی – گروه مهندسی نقشه برداری،پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت در سطح شهر یکی از تصمیمات پایدار، برای انجام یک طرح گسترده است، که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه های مختلف می باشد. از آنجا که مکان یابی نیاز به اطلاعات و اهمیت زیادی دارد ، حجم بزرگی از اطلاعاتبرای معرفی مکانهای مختلف باید جمع آوری، ترکیب، تجزیه و تحلیل شوند تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخابتأثیر داشته باشند صورت پذیرد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ابزارهای سیستم های اطلاعات مکانیGIS) فرایند جمع آوری،ترکیب، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام پذیرد. مرحله تصمیم گیری از مراحل مهم در مکان یابی است که مدیران، برای تسهیل این مرحله نیازمند ابزاری هستند که بتواند این امر را محقق سازد.در این مرحله از تکنیکTOPSIS که یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است استفاده می شود. نتیجه مکان یابی بهینه برای ایستگاه های آتش نشانی، جلوگیری از هدر رفتن هزینه های اضافی و تضمین کارایی بهینه ایستگاه ها در تقابل با سیستم شهری خواهد بود که در این تحقیق می کوشیم، مکانی مناسب را که از بین گزینه های پیشنهادی مطرح شده است انتخاب کنیم