سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاظم جباری –
سید نعمت الله رشیدی فرد –
رحمت الله کرامتی اصل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

چکیده:

در مناطق شهری، اثرات زیانبار معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی، شامل تلفیقی از ویرانی های کالبدی و اخلال عملکرد عناصر شهری است ویرانی سازهها و ساختمان های مسکونی، شبکه راه ها و دسترسی ها مثل پل ها و جادههای ارتباطی، تأسیسات اساسی مثل مخازن آب، نیروگاه ها، خط ارتباطی تلفن، برق، لولهکشی آب، گاز و … از آن جمله هستند که در این بین شبکه حمل و نقل مهمترین عنصر برای امداد رسانی و مدیریت بحران بعداز وقوع زلزله می باشد.شبکه حمل و نقل دارای نقشحیاتی در امداد رسانی و نجات جان انسانها پساز وقوع زازله می باشد. عملکرد بهینه شبکه حمل و نقل می تواند باعث کاش اثرات مستقیم و غیر مسقیم بحرانگردد.از این رو می توان به ارزشزمان امداد رسانی و کاهشزمان تاخیر برای کمکبه مصدومین در شبکه پی برد. از اهذداف این تحقیق می توان به بهینه سازی تخصیص ترافیک و یافتن بهترین مکان برای ایستگاههای آتشنشانی در شهر دهدشت با توجه به زلزله خیزی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار TrancCAD که جز نرم افزارهای حمل و نقل می باشد و همچنین با استفاده ازGIS به تجزیه و تحلیل و در نهایت مکانیابی بهینه ایستگاههای آتشنشانی در شهر دهدشت می پردازیم.