سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی زمانی محی آبادی – ابزار دقیق و اتوماسین صنایع نفت دانشگاه شیراز
فریدون شعبانی نیا – دانشکده مهندسی برق دانشگاه شیراز

چکیده:

رها شدن نفت به اقیانوسها و دریاها از خطوط انتقال نفت و کشتی ها اهمیت اکولوژی و تاثیر اجتماعی اقتصادی روی محیطهای اطراف دارد آشکارسازی سریع و رفع نشتهای عمدی و تصادفی نفت می تواند خطرات جدی برروی ساکنین محلی را کاهش دهد و به شناسایی آلوده کننده ها کمک کند با توجه به اینکه کشور ما ایران هم از شمال و هم از جنوب توسط دریا احاطه شده است دریا یکی از ارزشمندترین منابع کشورمان بوده و بستر با ارزشی برای ذخایر نفتی و محل استخراج نفت و ترددکشتی های حامل می باشد بنابراین حفاظت دریا از انواع آلودگی بویژه نفت امری حیاتی است با توجه به گستردگی زیاد دریا و الزام کشف زود هنگام آلودگی جهت جلوگیری از خسارات زیاد زیست محیطی بایستی از روشهای نوین کمک بگیریم.