سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور شیرمرد – دانشجوی دکتری بوم شناسی دانشگاه ملی آذربایجان باکو
ابراهیم شریفی آشورآبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی میرزا – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حجت زاهدی پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور استان مرکزی

چکیده:

در بین فعالیت های بشر اقلیم بیشترین تاثیر را بربخش کشاورزی دارد فاکتورهای اقلیمی مهمترین عوامل تعیین کننده سرعت رشد و نمو گیاهان بوده و اساسا امکان کشت یاعدم کشت یک گیاه را در یک منطقه تعیین می کنند بررسی تاثیر اقلیم بررشد هر گیاهی اولین مرحله در پیدا کردن نواحی مناسب جهت کشت و تولید گیاهان جدید می باشد بسیاری از گیاهان موجوددر عرصه های طبیعی کشور ما ایران دارای پتانسیل بالایی از دیدگاه دارویی و اقتصادی را دارد بدون شک اولین مرحله برای به فعل درآوردن این پتانسیل اقتصادی و کشت این گونه گیاهان در عرصه ای زراعی بررسی امکان پذیری کشت آنها در شرایط جدید محیطی است آویشن کوهی Thymus kotschyanus از جمله گیاهان بسیار مهم معطر و دارویی متعلق به تیره نعناعیان است که عمدتا در ارتفاعات کوهستانی رویش دارد این مطالعه به منظور بررسی امکان کشت اویشن کوهی در شرایط اقلیمی استان مرکزی انجام شد.