سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز صالحی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
سوسن صالحی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
نورمحمد افشاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر مکان یابی اسکان موقت پساز زلزله احتمالی با توجه به ویژگی های فرهنگی در حوزه شمالی استان ایلام می باشد که در این راستا به شناسایی اصول و راهبردهای برنامه ریزی اسکان موقت بازماندگان پس از زلزله ی احتمالی، سابقه فرهنگی اسکان موقت در استان ایلام در زمان جنگ تحمیلی و تعیین شاخص های مسائل مربوط به اسکان موقت پس از زلزله احتمالی پرداخته شده است. همچنین پژوهش پیش رو بر آنست تا مکانهای مناسب اسکان موقت را با توجه به شرایط طبیعی و کالبدی محدوده مورد مطالعه شناس ایی کند بطور ی که در صورت وقوع حادثه امکان برقراری سریع اردوگاه ها برای زلزله زدگان میسر گردد. بدین منظور با تدوین معیارهای که متاثر از شرایط موجود می باشد، مکانیابی س ایت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS انجام شده است و پس از تلفیق نقشه های ارائه شده (گسل های منطقه، آسیب پذیری زیر ساخت، آسیب پذیری جمعیتی، خطر دسترسی) نقشه پهنه بندی آسیب پذیری کلی در منطقه شمالی استان تهیه شده و سپس با توجه نقشه شیب و دسترسی به منابع رطوبتی موجود در استان، نقشه مناطق امن تهیه شده که نشانگر تمامی مناطق مستعدی است که توان استقرار اردوگاه های اسکان موقت در آنها وجود دارد. با توجه به نتایج استخراج شده از پژوهش بهترین مکانها جهت اسکان آ سیب دیدگان زلزله درمنطقه شمالی استان ایلام، مربوط به پارک ملت، پارک جنگلی چغا سبز، پارک کوثر، منطقه ششدار، اطراف فرودگاه، اطراف شهر چوار می باشد. همچنین مسیر ایلام به ایوان و کرمانشاه و مسیر ایوان به شیروان چرداول جهت اسکان شهرستانهای ایوان و شیروان چرداول در منطقه شمالی استان مناسب است. در نهایت اینکه تجربه اسکان موقت در د وران دفاع مقدس نشان دهنده آن است که معمولا بیشتر افراد فامیل و اقوام در یک نقطه و نزدیک به هم سکونت گزیده و در بین آنها هم کاری، همدردی و کمک به همنوع بی نظیر بوده و مردم در حد اعلاء شریک غم و شادی هم بوده اند.