سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی جوادزاداقدم – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مد
سعید حیدری سلو کلو –

چکیده:

همزمان با رشد شهر نشینی و برنامه ریزی شهری، کاربری اراضی شهری ابعاد و محتوای تازه ای به خود گرفته است. در این میان خوابگاه‌های دانشجویی یکی از کاربری های مهم در شهرها می باشد. خوابگاه‌ها به عنوان محل اسکان و تجمع گروهی دانشجو است که باید از ویژگی‌ها و استانداردهایی مانند رعایت اصول ساختمانی، امکانات رفاهی و مکان یابی مناسب تبعیت نماید. هدف از انجام این تحقیق انتخاب بهترین مکان برای احداث خوابگاه‌های دانشجویی می باشد. برای این منظور ابتدا با شناسایی معیارهای مکان گزینی خوابگاه‌ها، داده های مرتبط جمع آوری شده و در محیط Arc Gis رقومی گردید. سپس به منظور مدل سازی، به هر کدام از داده های اطلاعاتی بر اساس مدل AHP وزن مناسبی اختصاص داده شد. نقشه ها با استفاده از مدل SAW که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است با یکدیگر تلفیق شده و بهترین مکان برای ایجاد خوابگاه‌ها در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد گردید.