سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مولائی قلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ
بهمن نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

فضاهای سبز و پارک ها یکی از مهم ترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحی می باشد که علاوه بر جنبه بهداشتی وروانی، در توسعه پایدار شهری از اهمیت بالایی برخوردارند. هدف از انجام این تحقیق تعیین مکان مناسب برای ایجادفضای سبز و پارک در منطقه ۸ تهران می باشد. برای این منظور از مدلTOPSIS در محیط نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. در این تحقیق با بررسی معیارهای مورد نیاز در مکان گزینی فضای سبز، اقدام به تهیه نقشه و ایجاد لایه اطلاعاتی برای هر یک از معیارها در محیط Gis گردید، سپس به منظور مدلسازی، به هر کدام از لایه های اطلاعاتی بر اساس مدلAHP وزن مناسبی اختصاص داده شد. نقشه ها با استفاده از مدلTOPSIS که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است با هم تلفیق شده و موقعیت بهینه برای فضای سبز و پارک در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد گردید.