مقاله مکان یابی کشت زیتون با استفاده از پارامترهای اقلیمی و زمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی؛ استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: مکان یابی کشت زیتون با استفاده از پارامترهای اقلیمی و زمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی؛ استان فارس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی
مقاله پارامترهای اقلیمی – زمینی
مقاله کشت زیتون
مقاله GIS
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیقه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بلیانی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ماهوتچی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش از پارامترهای اقلیمی و زمینی جهت مکان یابی مساعد کشت درخت زیتون که شامل عناصر: مجموع بارش سالانه، درجه روزهای رشد درخت زیتون (GDD)، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، دمای سالانه، دمای حداقل سرد ترین ماه سال (ژانویه) با طول دوره اماری ۲۳ ساله از سال های (۲۰۰۸ – ۱۹۸۶) میلادی و پارامترهای زمینی درصد شیب، جهت شیب و ارتفاع با استخراج از مدل رقومی ارتفاع جهت مطالعه استفاده شده است. برای بررسی عناصر اقلیمی از ۱۱ ایستگاه داخل و ۴ ایستگاه مجاور بعنوان نقاط کمکی جهت پهنه بندی اقلیمی بهره گرفته شد. در ادامه با بهره گیری از نیازهای رویشی و اثرگذاری و بررسی های کارشناسی (شرایط اقلیمی – زمینی) کشت زیتون، لایه های اطلاعاتی کلاسه بندی و ارزش وزنی هر یک از پهنه ها مشخص شد. نهایتا با روی هم گذاری و تقاطع لایه های اطلاعاتی به روش ارزش وزنی طبقه بندی شده مخدوم نقشه نهایی که پتانسیل های اقلیمی – زمینی مناسب را برای کشت زیتون در استان فارس نشان می داد تهیه گردید. نتایج نهایی حاصل از این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که نقش هر یک از عناصر موثر در کشت زیتون متفاوت بوده و پنج عنصر اقلیمی بارش سالانه، درجه – روزهای رشد، دمای سالانه و حداقل دمای سردترین ماه سال (ژانویه) و رطوبت نسبی با توجه به وزن دهی کارشناسانه و منابع علمی مرتبط در فرایند کشت درخت زیتون اثرگذار تر و سهم و قابلیت بیشتری را نشان می دهند. همچنین از طریق انطباق لایه های وزن گذاری شده با در نظر گیری میزان اهمیت هر یک از لایه ها موثر در فرایند کشت در محیط GIS، امکان شناخت میزان مطلوبیت مناطق جهت کشت این درخت باغی ارزشمند شناسایی شده است.