مقاله مکان یابی کاربری های درمانی (درمانگاه) با استفاده از روش AHP در محیط GIS (مطالعه موردی شهرسمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: مکان یابی کاربری های درمانی (درمانگاه) با استفاده از روش AHP در محیط GIS (مطالعه موردی شهرسمنان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی
مقاله درمانگاه
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری یوسفعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هرچه به سال های اخیر نزدیک می شویم، مراجعه به مراکز درمانی بیش ترمی شود، جمعیت بیش تری ازفضاهای سبز عمومی استفاده نمود. ورزش تعدادبیش تری رابه خود جذب می کند و … بنابراین فزونی گرفتن با نسبتی فراتر از میزان افزایش جمعیت روبه رشد است. از آنجایی که بهداشت و درمان از ضرورت های اولیه زندگی در شهر لذا موضوع عدالت اجتماعی و رسیدن به توسعه پایدار مطرح می شود و این مفهوم از عدالت، عدالت در فرصت ها است که هر فردی حق دارد با برخورداری از فرصت ها برابر با دیگران، توانائی های بالقوه خود را به بهترین وجه ممکن پرورش دهد. بنابراین دست یابی برابر خدمات بهداشتی – درمانی در چارچوب عدالت اجتماعی از ضرورت های اولیه زندگی محسوب می گردد و در بررسی های انجام شده عدم هماهنگی در توزیع این گونه خدمات در سطح شهر مشهود است لذا ضروری است تا با مطالعه موضوع فوق به ارزیابی خدمات بهداشتی – درمانی در سطح شهر پرداخته تا با نشان دادن نارسائی های موجود به مکان گزینی سرویس ها و خدمات جهت کارایی بهتر کمک شود.
در واقع سیستم اطلاعات جغرافیایی به همراه ابزارها و تکنیک هایش توانایی دارد که با تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی در قالب مدل های مختلف و در حداقل زمان ممکنه در مکان یا ارسه ها مناسب احداث فضاهای درمانی نقش اصلی و حیاتی را ایفا نمایند. در تحقیق حاضر، هدف مکان یابی مناسب برای مراکز درمانی شهر سمنان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و به کمک نرم افزارهای مکان یابی بوده است که ابتدا به بررسی معیارهای بهینه مکان یابی پرداخته و با استفاده از این معیارها و همچنین تجزیه و تحلیل نقشه های GIS به تعیین سایت های پیشنهادی کاربری درمانی شهرسمنان اقدام نمودیم.