مقاله مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده کیفیت پخت و خوراک برنج در یک جمعیت لاین نوترکیب خویش آمیخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری گیاهان زراعی از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده کیفیت پخت و خوراک برنج در یک جمعیت لاین نوترکیب خویش آمیخته
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میزان آمیلوز
مقاله چسبندگی نشاسته برنج
مقاله نشانگر ریزماهواره
مقاله مکان یابی ژن کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکان یابی ژن های کمی (QTL) برای ۱۰ صفت مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج با استفاده از ۱۴۴ لاین نوترکیب خویش آمیخته حاصل از تلاقی دو رقم هاشمی/نعمت توسط نشانگر ریزماهواره انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل میزان آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینی شدن و هشت خصوصیت چسبندگی نشاسته دانه برنج بود. در مجموع تعداد ۲۳ عدد QTLs برای ۱۰ صفت مورد بررسی از حداقل یک QTL تا حداکثر ۴ QTL برای هر صفت شناسایی شد. برای هر صفت حداقل یک QTL روی کروموزم ۶ شناسایی شد. چندین کلاستر ژنی که هر کدام از این کلاسترها چند صفت را کنترل می کنند نیز شناسایی شد. خصوصا یک کلاستر ژنی در نزدیکی جایگاه ژن آلکالین روی کروموزم ۶ که شامل چهار QTL (qGT6، qFV6b، AcSV6 و QSBV) بود که به ترتیب صفات درجه حرارت ژلاتینی شدن، چسبندگی نهایی، قوام و پسروی چسبندگی را کنترل می کنند. اغلب این QTLها بزرگ اثر بودند. یک کلاستر ژنی مهم دیگر در مکان ژنی واکسی روی کروموزوم ۶ قرار داشت و شامل QTL 3 (qAC6، qMV6a و qBDV6) که به ترتیب صفات میزان آمیلوز، حداقل چسبندگی و فروریختگی چسبندگی را کنترل می کنند، که این  QTLها نیز بزرگ اثر بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که برخی از صفات مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج توسط دو ناحیه ژن واکسی و آلکالین روی کروموزم ۶ کنترل می شود. همچنین QTL های کوچک اثر جدیدی روی سایر کروموزوم ها برای صفات مورد بررسی شناسایی شد.