مقاله مکان یابی پمپ بنزین های شهر بروجرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: مکان یابی پمپ بنزین های شهر بروجرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پمپ بنزین،مکانیابی
مقاله کاربری موجود
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله بروجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پوری معصوم
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم آبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی ازمهم ترین عوامل پیرامون جایگاه های عرضه سوخت (پمپ بنزین ها) مکانیابی مناسب آنهاست.هدف این پژوهش تعیین محل مناسب قرارگیری پمپ بنزین های شهربروجرد بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است.دراین تحقیق کاربری های سازگار و ناسازگار اطراف پمپ بنزین ها مورد بررسی قرارگرفته و سپس بامطالعه شاخص های موثر در امرمکانیابی این جایگاههای سوخت به انتخاب مناسب ترین مکان هابرای پمپ بنزین شهربروجردپرداخته شده است.همانطورکه درتحقیق هم مشاهده خواهیدکرداین شهر نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور با عدم مکانیابی صحیح پمپ بنزین روبروست. که جوابگوی نیازهای جمعیت شهری بصورت عادلانه نمی باشد.