مقاله مکان یابی و تعیین تعداد بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری (PMU) جهت مشاهده پذیری سیستم های قدرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سیستم های قدرت الکترونیکی از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مکان یابی و تعیین تعداد بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری (PMU) جهت مشاهده پذیری سیستم های قدرت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واحدهای اندازه گیری فازوری
مقاله مکان یابی بهینه
مقاله مشاهده پذیری سیستم قدرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معرف بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: براتی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در شبکه های قدرت به دلایل مختلف از جمله خطی سازی معادلات تخمین حالت و بهبود سرعت سیستم های کنترلی و حفاظتی از واحدهای اندازه گیری فازوری (PMU) استفاده می شود. بهینه سازی تعداد و مکان این تجهیزات با توجه به قیمت بالای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عوامل تاثیرگذار در مکان و تعداد بهینه PMU ها توپولوژی شبکه، شین های تزریق صفر و اندازه گیرهای معمول مورد استفاده در شبکه های قدرت می باشند. در این مقاله تابع هدفی بر اساس برنامه ریزی خطی عدد صحیح (ILP) جهت تعیین تعداد و مکان بهینه PMU ها به منظور مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت ارائه خواهد شد. همچنین تاثیر شین های تزریق صفر و اندازه گیرهای معمول در سیستم های قدرت بر روی تابع هدف مورد بررسی قرار می گیرد. شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزارMATLAB  بر روی شبکه های استاندارد ۹، ۱۴، ۳۰، ۳۹، ۵۷ و ۱۱۸ شینه IEEE انجام شده و در مطالعه شبکه ۱۴ شینه IEEE نحوه تشکیل پارامترهای تابع هدف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اعمال قیود مربوط به شین های تزریق صفر و همچنین قیود مربوط به سیستم SCADA در مساله مکان یابی بهینه PMU ها موجب کاهش تعداد PMU های مورد نیاز برای مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت می شود که باعث صرفه جویی در هزینه خواهد شد.