مقاله مکان یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته و الگوریتم جنگل تصادفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مکان یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته و الگوریتم جنگل تصادفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی خطا
مقاله خطوط انتقال HVDC
مقاله شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته
مقاله الگوریتم جنگل تصادفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله روشی مبتنی بر استراتژی های یادگیری ماشین برای حل مساله مکان یابی خطا در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) ارائه می دهد. در روش مکان یابی پیشنهادی، تنها از سیگنال ولتاژ پس از خطای اندازه گیری شده از یک پایانه برای استخراج ویژگی های موردنیاز بهره گیری می شود. در این مقاله، متناسب با بعد بالای بردار ویژگی های ورودی، امکان استفاده از دو تخمین گر متفاوت شامل شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته (GRNN) و الگوریتم جنگل تصادفی (RF) برای یافتن رابطه موجود بین ویژگی های الگوها و مکان وقوع خطا بررسی می شود. نتایج ارزیابی با استفاده از الگوهای یادگیری و تست بدست آمده از شبیه سازی انواع خطاها در یک خط انتقال هوایی بلند و بر اساس مقادیر مختلف محل وقوع خطا، مقاومت خطا و جریان پیش از خطا، نشان دهنده کارآیی و دقت قابل قبول روش پیشنهادی است.