مقاله مکان یابی بهینه پارک های درون شهری با استفاده از GIS و مدل AHP (مطالعه موردی: شهر آمل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۵۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مکان یابی بهینه پارک های درون شهری با استفاده از GIS و مدل AHP (مطالعه موردی: شهر آمل)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی بهینه
مقاله پارک
مقاله GIS
مقاله مدل AHP
مقاله آمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: جوکارسرهنگی عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه فضای سبز شهری از مهمترین عناصر تشکیل دهنده کالبد شهرها محسوب می شود که همراه با رشد جمعیت و توسعه شهری مورد تاخت و تاز سایر کاربری ها قرار گرفته و سطح آن در شهرها نسبت به سایر کاربری ها مدام در حال کاهش است. شهر آمل از جمله شهر هایی است که با وجود پتانسیل محیطی بسیار دارای سرانه پایین فضای سبز درون شهری می باشد. این شهر تحت تاثیر عواملی همچون رشد جمعیت ناشی از مهاجرت روستائیان به شهر، با ناهمخوانی تعداد و سرانه پارک ها مواجه گردیده است. هدف از این تحقیق مکان یابی بهینه پارک ها بر اساس عدالت اجتماعی،کارایی و کیفیت محیطی در شهر آمل و ارائه الگویی متناسب و فراگیر به منظور مکان یابی این نوع از کاربری ها در سطح شهرهای کشور بوده است. برای این منظور در ابتدا برای ارزیابی توزیع متناسب پارک های موجود شهر آمل به توزیع پرسشنامه اقدام گردیده است. در همین راستا، پس از تعیین شاخص های تاثیرگذار در مکان یابی پارک های شهری با نظرخواهی از کارشناسان فضای سبز، به وزندهی آن ها با استفاده از مدل AHP و تلفیق شاخص های وزن داده شده در محیط GIS اقدام شد و پهنه های مناسب برای احداث پارک های جدید در شهر مورد مطالعه بدست آمد. نتایج برآمده از تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS نشانگر میزان اثرگذاری بالای توزیع متناسب این نوع کاربری در افزایش مراجعات مردمی به پارک ها می باشد. تحلیل نتایج حاصل از مکان یابی نیز نشان داد که الگوی پراکنش فضای سبز شهری شهر آمل در وضع موجود از الگوی مناسب برخوردار نمی باشد و زمان دسترسی به پارک ها از میزان استاندارد بیشتر است و همچنین توزیع فعلی پارک ها مبتنی بر سلسله مراتب شهری نمی باشد.