مقاله مکان یابی بهینه منابع تولیدپراکنده و پارکینگ خودروی برقی بر اساس مدل احتمالاتی خودروهای برقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مکان یابی بهینه منابع تولیدپراکنده و پارکینگ خودروی برقی بر اساس مدل احتمالاتی خودروهای برقی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله پارکینگ خودروهای برقی
مقاله کاهش تلفات
مقاله منابع تولید پراکنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: پارسامقدم محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه قدرت و استفاده روزافزون از خودروهای برقی، بهره برداران شبکه توزیع را با چالش های جدیدی مواجه ساخته است. قرارگیری منابع تولید پراکنده و پارکینگ خودروهای برقی در شبکه توزیع بدون برنامه ریزی فنی و جایابی بهینه، به مشکلات اقتصادی برای سرمایه گذار پارکینگ و مشکلات فنی برای بهره بردار شبکه توزیع منجر می گردد. در این مقاله، جایابی توامان منابع تولید پراکنده و پارکینگ خودروی برقی در شبکه توزیع شعاعی مطالعه شده است. شبکه توزیع مورد مطالعه با حضور پارکینگ ها و منابع تولید پراکنده به گونه ای ارتقا می یابد که علاوه بر تامین قابلیت اطمینان مورد نظر، تلفات نیز به سطح بهینه برسد. در مرحله اول الگوریتم پیشنهادی، سرمایه گذار پارکینگ خودروی برقی بر اساس شاخص تصمیم گیری سرمایه گذار به رتبه بندی شین های شبکه می پردازد. شاخص تصمیم گیری سرمایه گذار بر اساس قابلیت اطمینان، تعداد مشترکان و قیمت زمین در هر شین محاسبه می گردد. بر اساس امتیاز هر یک از شین ها سرمایه گذار سه شین کاندیدای احداث پارکینگ را پیشنهاد می دهد. در مرحله دوم، بهره بردار شبکه توزیع بر اساس نقاط پیشنهادی و همچنین، ظرفیت مورد نیاز منبع تولید پراکنده بهینه سازی در راستای نیل به کمترین تلفات را اجرا می کند. در مرحله اول، بهینه سازی چند هدفه اعمال شده و در مرحله دوم، بهینه سازی صرفا با هدف کمینه کردن تلفات انجام می گیرد.