مقاله مکان یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در برنامه ریزی فضایی از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مکان یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرما
مقاله صنایع تبدیلی و تکمیلی
مقاله مکان یابی
مقاله تحلیل سلسله مراتبی
مقاله شهرستان کازرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سیدهدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: امینی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنایع تبدیلی بخش مهمی از فرآیند تولید در بخش کشاورزی است که به کمک تکنولوژی مازاد تولید را به ارزش افزوده تبدیل کرده و افزایش درآمد کشاورزان را در پی خواهد داشت. توسعه این صنایع با توجه به استفاده از امکانات و قابلیت های موجود در روستاها، نقش موثری در توسعه روستایی نیز ایفا می کند. مقاله حاضر به مکان یابی صنایع تبدیلی خرما در شهرستان کارزون، به عنوان یکی از اساسی ترین محصولات کشاورزی این شهرستان می پردازد. برای ارزیابی شاخص ها و اولویت بندی بخش های ششگانه شهرستان برای توسعه یا تاسیس واحدهای فرآوری خرما، تکنیک چندشاخصه تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز با طراحی پرسشنامه مقایسه های زوجی و مصاحبه با کارشناسان جهاد کشاورزی و صنایع روستایی شهرستان جمع آوری شد. بر اساس نتایج، بیشترین اهمیت نسبی به ترتیب مربوط به شاخص های دسترسی به مواد اولیه (۰٫۲۷)، سودآوری اقتصادی (۰٫۲۴)، دسترسی به شبکه حمل ونقل (۰٫۱۹)، منابع انرژی (۰٫۰۹)، شرایط جغرافیایی (۰٫۰۸)، قیمت زمین (۰٫۰۷) و نیروی کار (۰٫۰۶) بدست آمد. در نهایت بهترین اولویت های مکانی برای صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در سطح شهرستان نیز بر اساس شاخص های فوق به ترتیب برای بخش خشت (۰٫۲۹)، بخش مرکزی و بخش کنارتخته و کمارج بطور مشترک (۰٫۲۲)، جره و بالاده (۰٫۱۱)، چنارشاهیجان (۰٫۱) و کوهمره (۰٫۰۶) مشخص گردید.