مقاله مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی
مقاله تحلیل شبکه
مقاله فرایند تحلیل سلسه مراتبی
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله ایستگاه های آتش نشانی
مقاله شهر ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: آفتاب احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایجاد امکانات جدید شهری، نیازمند مطالعه دقیق در زمینه نحوه استقرار صحیح این امکانات در مناطق مختلف یک شهر است. جهت تخصیص درست امکانات شهری، اولین نکته اساسی، انتخاب مکان بهینه با توجه به شرایط متفاوت و گاه متضاد است. این مساله زمانی اهمیت می یابد که فاکتورهای بسیار مهمی مانند نجات جان انسان ها مدنظر قرار داده می شوند. لذا انتخاب بهینه مراکز آتش نشانی به دلیل اهمیت جان افرادی که در معرض خطر واقع شده اند، مساله ای اساسی تلقی می شود این امر با افزایش ۵۶ درصدی تعداد حوادث شهر ارومیه در سال ۱۳۸۹ نمود بیشتری دارد. در این مقاله برای مکان یابی ایستگاه آتش نشانی از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GIS استفاده شده است.
نتایج حاصل از تحلیل شبکه بر اساس زمان استاندارد (۱ تا ۵ دقیقه) بیانگر عدم پوشش ۴۹٫۲ درصد از مساحت شهر ارومیه توسط مراکز آتش نشانی در وضع موجود می باشد. برای جبران این کمبود با توجه به معیارهای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی در قالب مدل AHP و نتایج حاصل ار تحلیل شبکه در محیط GIS، ۴ ایستگاه جدید مکان یابی و پیشنهاد گردید و شعاع عملکردی ایستگاه های پیشنهادی به همراه ایستگاه های موجود بر اساس زمان استاندارد رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حریق، به منظور تعیین سطح پوشش شهر ارومیه توسط این مراکز با استفاده از تحلیل شبکه به صورت تصوریری نشان داده شده است که خود می تواند راهنمای عمل برنامه ریزان و مدیران شهری ارومیه در زمینه خدمات رسانی باشد.