سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید آرمان هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
امید بهار – استادیار،عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل

چکیده:

با توجه به اینکه عرشه پل های با دهانه بلند در معرض ارتعاشات نا خواسته ناشی از تحریکات زلزله قرار می گیرند، در این مقاله یک مطالعه روی کنترل ارتعاش یک پل قوسی فلزی با استفاده از مکانیزم میراگر جرمی تنظیمی صورت گرفته است.آنالیز تاریخچه زمانی دینامیکی غیرخطی با استفاده از شتابنگاشت السنتروانجام شد، همچنین یک میراگر را در یک طرف پل از دهانه اول جابجا کردیم، با یافتن بهترین مکان برای نصب میراگر، میراگر دیگری را همزمان جابجا کردیم تا بتوانیم با اضافه کردن میراگرچگونگی حصول بهینه پاسخ را حدس بزنیم. با مقایسه حالت سازه بدون میراگر وحالت سازه همراه با میراگرهای جرمی تنظیمی مشخص شد که با استفاده از این مکانیزم می توان پاسخ سازه را تا حدود ۷۰ % کاهش داد.