سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبایی نژاد – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

موضوعی که درچندسال گذشته یکی از نقاط عطف دربحث سیاست های اقتصادی بوده است مساله خصوصی سازی و سازوکار اجرای آن است گرچه فرایند واگذاری امرقابل توجهی است لیکن نباید فراموش کرد که خصوصی سازی جزئی از یک سیاست کلی تر دررابطه با توسعه بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی است براین اساس خصوصی سازی باید به عنوان یک مرحله گذار مورد توجه قرارگیرد و سیاست هایی برای پیگیری این اهداف پس از واگذاری اتخاذ گردد یکی از این سیاست ها مکانیسم های دولت برای کنترل شرکت ها به عنوان موثرترین عناصربازار است این مقاله به بررسی سه حوزه این سیاست ها یعنی حقوق رقابت حقوق مصرف کننده و حقوق شرکت ها می پردازد و عملکرد کنترلی آنها درفرایند خصوصی سازی مورد توجه قرارمیگیرد.