سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

بتول سادات تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
مجتبی عمادی بایگی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد
آناهیتا جمشیدنژاد –

چکیده:

سرطان معده به عنوان یک قاتل جهانی باقیمانده که از کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال پیشرفت تغییر مکان داده است بیشتر موارد این سرطان تک گیر بوده ولیدرصد خیلی کمی حدود ۱تا۳ درصد میتواند به صورت ارثی باشد تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی انتقال از یک مرحله سرطان به دیگر مراحل را سبب شده و جهش درانکوژن ها ژنهای سرکوبگر تومور و ژنهای ترمیم سیکل سلولی را القا می کند بدتنظیمی مسیرهای سیگنالینگ داخل سولی یک مکانیسم بیماری زای معمول بوده که میتواند به داروهای هدف پاسخ دهد مسیر های انکوژنیک مثل مسیرهایی که سیکل سلولی را تنظیم میکنند و یا رسپتور فاکتور رشد اپیدرمی درسرطان زایی معده نقش دارند همچنین مدارکی وجود دارد که تاکید می کند مسیرهای درگیر درفرایندهای تکوینی مثل سیگنالینگ هچ هاگ و ناچ هم درسرطان زایی معده دارای نقش بوده