سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عفت مشهدی – دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم)،کرج،ایران
حمید میرزایی – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران

چکیده:

بیابان ها محیط های بی پناه و غیر قابل سکونت برای موجودات زنده هستند و حدود یک پنجم از سطح قاره ها، بخصوص آفریقا، توسط بیابان ها اشغال شده اند. برخورداری از دمای بالا در طی روز و سرمای سخت درساعات شب، ضمن این که دسترسی به آب در تمام طول سال ،کوتاه مدت است. علیرغم این مشکلات تعداد زیادی از گیاهان و حیوانات قادر به ادامه حیات هستند. تعدادی مکانیسم یا استراتژی بقا وجود دارند که در موجودات بوجود آمده اند و به آنها اجازه می دهند در محیط های سخت بقا پیدا کنند. این مکانیسم ها شامل: ۱- رهایی از محیط بیابان ۲- مقاومت و سازگاری که خود شامل: الف- سازگاری مورفولوژیک ب- سازگاری رفتاری و فیزیولوژیک