سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد نخجوانی مقدم – دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن پژوهشگران جوان
حسین جلالی فر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی نفت و گاز، پژوهشکده انرژی و مح
رضا صالحی مورکانی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

شکست هیدرولیکی از فرایند های مهم و پر کاربردی است که امروزه در اکثر نقاط دنیا برای بهره برداری از منابع هیدروکربنی و دفن مواد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. بواسطه هزینه زیادی که صرف انجام آن می گردد، قبل از انجام این فرایند باید مطالعات در حد کافی صورت پذیرد تا از شکست خوردن احتمالی این این فرایند در مرحله اجرا جلوگیری به عمل آید. از سری کارهایی که قبل از اجرایی شدن این فرایند انجام می گیرد استفاده از مدل سازی عددی با توجه به خصوصیات سازند و منطقه برای پیش بینی شکاف ایجاد شده بویژه هندسه شکاف و تغییر آن با توجه به تغییر شرایط می باشد. در این مقاله سعی شده تا مکانیسم عمل و تکنیک مدل سازی شکست هیدرولیکی با توجه به مطالعات موردی مورد بررسی قرار گیرد لذا تعدادی مدل سازی که با توجه به خصوصیات سازند های مختلف، در نقاط مختلفی از دنیا صورت گرفته است، مورد بررسی قرار گرفت