سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جعفر حسنکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزم ارا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرآیند اصلاح کانیهای رسی طبیعی می تواند منجر به تولید ارگانوکلی ها شود. مواد آلی اصلاح کننده باعث تغیر خاصیت رسها از خاصیت آب دوستی به آب گریزی می شوند که این تغییر، موجب افزایش برهمکنش رسها با آلاینده های آب گریز در محیط زیست می شود. این مواد، در عمل آوری آلاینده های آلی قابل یونیزه شدن (مانند بنزین) می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه ثابت نمود که جذب بنزین توسط بنتونیت اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات SDS در محیط آبی امکان پذیر است. این مطالعه نشان داد که بنتونیت های اصلاح شده با SDS میزان جذب بیشتری در مقایسه با بنتونیت های اصلاح نشده دارند. در این تحقیق با استفاده از سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات SDS و اصلاح ساختار مونت موریلونیت و تبدیل آن به ارگانوکلی، میزان جذب بنزین افزایش یافت، به طوری که میزان جذب در مونت موریلونیت اولیه به ازای هر گرم ۰/۶۳۷ میلی لیتر و در ارگانوکلی یا مونت موریلونیت اصلاح شده به ازای هر گرم ۰/۷۲۷ میلیلیتر می باشد.