سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله صفری – دکتری تکتونیک گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
محمدرضا قاسمی – دکترای تکتونیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مریم آق آتابای – دکتری تکتونیک گروه زمین شناسی
رعنا رضوی پش – دانشجویکارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

پهنه گسله لاهیجان یکی از گسله های عرضی البرز باختری می باشد که با مکانیسم حرکتی راستالغز چپ بر باعث دگرشکلی های ساختاریدراین زون شده است دراین پژوهش با انجام مطالعات صحرایی تکنیکهای سنجش از دور پردازش تصاویر ماهواره ای و روشهایآماری تحلیل ساختاری پهنه گسله لاهیجان شامل تحلیل هندسی و سینماتیکی آن مورد بررسی و بدین ترتیب پهنه گسله بازسازی شده است طبق نتایج حاصل ازاین پژوهش گسله لاهیجان گسلی با امتداد N55 و شیب به سمت جنوب خاور می باشد که پهنای گسلش در آن ۳۰ کیلومتر می باشد این پهنه گسلی را می توان به عنوان یک سیستم برشی چپ بر در نظر گرفت که انواع شکستگی های مرتبط با این سیستم را در خود جای داده است گسلهای موجود دراین پهنه به صورت گسلهای هم سو و غیرهمسو با زون اصلی شکل گرفته اند بیشتر گسلهای این پهنه حرکت مورب لغز داشته و سازوکار آنها با توجه به زاویه ای که بادیواره های اصلی برش ساخته اند تغییر می کند.