سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن طاهر خانی – دانشگاه زنجان،دانشکده فنی و مهندسی،دکتری راه و ترابری
محمد حسین اصفهانی – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین،دانشکده فنی و مهندسی،دانشج

چکیده:

نوفه درجوامع امروزی که بطورم داوم به سوی ماشینی شدن پیش می روند به موضوع مهمی تبدیل شده است ازمنابع مهم تولید نوفه نوفه ترافیک می باشد تاثیر منفی برروی کیفیت زندگی و ازردن انسان مهمترین تاثیر نوفه ناشی ازترافیکمی باشد هرچندعلاوه برازردن انسان نوفه ترافیک اثراتبدی برروی سلامت یانسان می گذارد درسرعتهای ازاد راه ها منبع اولیه تولید نوفه ترافیک نوفه ناشی ازتایر رویه می باشد بنابراین سطح اشتراک تایر و رویه هدف اصلی مطالعات محققان برای کاهش نوفه ترافیک میباشد به همین منظوردرجوامع مختلفی ازجمله ایالات متحده امریکا اروپا ژاپن و استرالیا مطالعاتی دراین زمینه انجام شدها ست بدون یک استراتژی برای کاهش نوفه ترافیک تعارضی بین توسعه اقتصادی و نگرنیهای محیطی به وجود خواهد آمد این نکته ضروری است که تناوب کاهش نوفه راه ها تعیین شده و برای حداقل کردن نوفه ترافیک استفاده شود.