سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه بختیاری باباپیری – کارشناس مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوذر میرزایی شریفی زاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمد حسین میرباقری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش سعی بر این شده است که مکانیزم شکست ناشی از خستگی حرارتی با سیکل حرارتی با سیکل حرارتی دامنه ۰ الی ۹۰۰ درجه ی سلسیوس در نمونه های مس خال و سه گروه آلیاژ مس-آلومینیوم با ۱/۵ و ۳/۰ و ۱۲/۰ درصد آلومینیم بررسی شود. در این پژوهش ابتدا نمونه های مورد نیاز از مس و آلیاژهای مس – آلومینیم در کوره ی برقی مقاومتی و شعله ای تهیه و ریخته گری شد، سپس با آزمون های آنالیز شیمیایی ، سختی سنجی میکرو ، متالوگرافی در هر ۵۰ سیکل برای کوره ی برقی مقاومتی و کوره ی شعله ای تا ترک برداشتن نمونه ها مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ریز ساختار این آلیاژ در اثر خستگی حرارتی بین ۰ الی ۹۰۰ درجه ی سلسیوس نشان داد که مکانیزم خستگی حرارتی کاملا وابسته به اتمسفر کوره و درصد آلومینیم آلیاژ مس می باشد نتایج نشان داد در اتمسفر کوره ی الکتریکی نمونه ها شدیدا دچار پدیده ی خوردگی داغ می شود، ولی در اتمسفر کوره ی شعله ای تقریبا پدیده ی خوردگی داغ حذف شده و نمونه های حاوی ۳% مس بیشترین مقاومت خستگی حرارتی را از خود نشان دادند به طوری که ترکی در نمونه های Cu-3%wtAl مشاهده نشد.