سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایمان فرح بخش – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، دانشکده مهندسی
علیرضا ذاکری – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

حین فرآیند آسیاکاری بر روی گلول هها و جداره محفظه، لای های از پودر مصرفی تشکیل می گردد. در حالی است که می توان ازاین پدیده طبیعی به منظور پوشش دهی مکانیکی گلول هها استفاده نمود. برای این منظور با استفاده از عملیات آسیاکاری توسط آسیاگلول های ماهوار های بر روی گلول ههای نیکلی، پوشش آلیاژ نیکل- مس ایجاد گردید و چگونگی و مکانیزم تشکیل این پوشش سطحی توسط روشهای آنالیز مختلفی همچون؛ میکروسکوپ نوری (متالوگرافی)، میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) میکرو آنالیزرEPMA)و پراش اشعه ایکسXRD) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در ابتدا لایه ای ناپیوسته از پوشش مس برروی گلوله های نیکلی ایجاد گردیده، سپس در اثر برخورد گلول هها قسمتهایی از گلوله نیکلی جدا شده و وارد پودر مسی گردیده و تشکیللای هلایه های نیکل و مس را می دهد. در اثر ضربات بعدی این پوشش لای هلایه ای شامل عناصر مس و نیکل، بر روی سطح گلوله نشانده شده اند و طی ادامه فرآیند آسیاکاری این عناصر در اثر پدیده نفوذ مکانیکی در هم حل شده و نهایتا لایه پوششی یکنواخت و همگن از جنس آلیاژ نیکل- مس بر روی گلول ههای نیکلی تشکیل شده است. با استفاده از درک مکانیزم ایجاد لایه های پوششی می توان آن را برای سیستمهای فلزی دیگر نیز تعمیم داد و همچنین می توان از این تکنیک به عنوان یک روش پوشش دهی سطوح غیر مسطح استفاده نمود.