سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود حسنی مرزونی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق پژوهشگاه نیرو، گروه اقتصاد و
سیدحمید حسینی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
فرهاد فلاحتی – پژوهشگاه نیرو، گروه اقتصاد و مدیریت برق
مصطفی نیک – پژوهشگاه نیرو، گروه اقتصاد و مدیریت برق ۳ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دان

چکیده:

در این مقاله پس از تعریف و تبیین اهداف مکانیزم ظرفیت،انواع مکانیزمهای ظرفیت که تاکنون در بازارهای مختلف دنیامورد استفاده قرار گرفتهاند، ارزیابی میشوند. در این مکانیزم-ها، جبران هزینههای ثابت بسیاری از واحدها و تامین ظرفیت مورد نیاز به منظور حصول کفایت در سیستم با ایجاد مشوق- های مناسب سرمایهگذاری ممکن گرد ی ده است . همچنین مکانیزمهای تشویقی در دنیا جهت تولید انرژ ی الکتریکی ازانرژیهای تجدیدپذیر مرور خواهند شد.در ادامه، پرداخت اعلام آمادگی ظرفیت به عنوان مکانیزم ظرفیت در ایران بررسی شده و با ذکر مزایا و معایب، راهکارهایی جهت اصلاح آن در تامین ظرفیت با وجود بازار ذخیرههای بهرهبرداری پیشنهاد خواهند شد.