سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالمجید اسلامی – فارغ التحصیل کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
عادل طیوری – فارغ التحصیل کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد سیمایی – پژوهشگر مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران- کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب م

چکیده:

در پژوهش حاضر شرایط کاری ، عملکرد و علل تخریب دو نوع ایمپلر ارزیابی گردیده است . ایمپلرها درشرایط مختلف فرسایش به کار می روند و در یکی از آنها (پمپ لجن) ذرات مواد ساینده توسط آب و در دیگری (فنکوره) توسط هوای داغ حمل می شود. به منظور انجام بررسی آزمایشگاهی ، از قطعات فرسوده نمونه هایی تهیه شد و در هر م ورد بررسی مکانیزم فرسایش نمونه ها توسط آزمایش های متالوگرافی، میکروسکوپ الکترونی روبشی،(SEM) کوانتومتری و سختی سنجی صورت گرفت . آزمایشها و مطالعات انجام شده نشان می دهد در ایمپلر فن، فولاد کربنی باساختار پرلیتی که در صفحات محافظ استفاده شده است به دلیل پایین بودن سختی برای مقاومت در برابر فرسایش مناسب نیست و لازم است فولادی با خواص مکانیکی برتر استفاده شو د. در پروانه پمپ لجن که از جنس چدنخاکستری ساخته شده است، مقاومت کافی در برابر فرسایش و خوردگی وجود ندارد و مطالعات نشان می دهد استفاده از چ دن های سفید پرکروم کارآیی مناسب تری خواهد داشت . استفاده از پوشش های مقاوم به سایش جهت مقابله با تخریب این قطعات به عنوان راه حل دیگری نیز بررسی شده است