سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا رسولی – کارشناس ارشد باغبانی
محمدعلی حاتمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
اعظم مهدی زاده – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

درایران سالانه ۲۲۰تا۲۳۰هزارتن پسته تولید می شود که پس ازانجام عملیات برداشت و مراحل خشک نمودن آن بطور میانگین ۲۵درصد از کل محصول را بافتهای برون برومیان برپوست شامل می شود ابتدای تولید پسماند کشاورزی در پروسه پسته خشکبار این مرحله است که بطور ویژه درچرخه تبدیل آن به کمپوست مورد توجه قرارنگرفته است مهمترین دلیل این موضوع عدم هرگونه ماشین آلات خاص درراستای هدایت یان بخش عظیم و غنی از عناصر معدنی و آلی پروتئین ۱۱٫۲درصد فیبر۱۵٫۲۸درصد چربی ۵٫۲۹درصد آهن ۶۶۰٫۶۸ پی پی ام کلسیم ۱٫۰۸درصد عصاره عاری از ازت ۵۲٫۱۶درصد فسفر۱۱درصد وانرژی خام ۴۴۲۵٫۴۵ کیلوکالری/کیلوگرم به چرخه طبیعت است هم اکنون بیش از ۸۰درصد از این نوع پسماند بدون هرگونه عملیات یا به عنوان ضایعات درمکان های خاص دپو شده و یا بصورت روباز به باغات باز میگردد که بهترین کانون تکمیل سیکل زندگی پاتوزن ها و آفات است.