سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا عبدالهی منصورخانی – دانشگاه صنعتی شریف
محسن کیا – دانشگاه صنعتی شریف- شرکت موج نیرو
قاسم کرمی – شرکت موج نیرو

چکیده:

با توجه به فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق و لزوم ارائه برق با کیفیت بهتر و افزایش رفاه اجتماعی، قابلیت اطمینان شبکه های توزیع دارای اهمیت بیشتری شده است. بنابراین از میان برداشتن مشکلات موجود در شبکه های توزیع وبهره برداری بهینه از این سیستم با توجه به حجم وسیع آن و تعداد زیاد تجهیزات و مشترکین از اولویت فراوانی برخوردار است. یکی از این مشکلات خاموشی های طولانی مدت و زیان های ناشی از آن می باشد. لذا با اعمال مکانیزم وشیوه های مناسب سرویسو همچنین عیب یابی و رفع عیوب و اجرای اتوماسیون نه تنها به کاهشتعداد خطا می گردد بلکه مدت زمان خاموشی ها نیز به شدت کاهشخواهد یافت. با توجه به گستردگی سیستم توزیع و تعداد زیاد پستها اتوماسیون همه آن ها اقتصادی نمی باشد. در این مقاله سعی شده به کمکمباحث مدیریتی و روش جامع تحلیل شبکهANP) با استفاده از نرم- افزارSuper Decision اولویت های پست ها جهت انجام اتوماسیون تعیین شده است. روشپیشنهادی در یکفیدر نمونه از شبکه توزیع تهرانپیاده سازی شده و نتایج آن ارائه گردیده است.