سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گلناز شاهسواری –
سلام ادهمی –
مسعود خوران –

چکیده:

توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. روش‌های معمول که تاکنون برای دفع زباله بکار گرفته شده است شامل بازیافت، سوزاندن، دفن بهداشتی و تهیه کمپوست با استفاده از سیستم‌های سنتی، نیمه صنعتی و مدل‌های پیشرفته هوازی و غیرهوازی است. با توجه به موقعیّت جغرافیایی و آب و هوایی شهرهای کشور و وجود زمین‌های بایر فراوان در اطراف شهرها و همچنین ویژگی‌های خاص زباله های شهری در ایران که بیش از ۷۰% آن‌ها را مواد آلی تشکیل می‌دهد، روش‌های سوزاندن، کمپوست و دفن بهداشتی به صورتی که در ابتدا با اجرای سیستم‌های بازیافت از مبدأ تولید همراه باشد از اهمیت خاصّی برخوردار است.پوشاندن مواد در دفن بهداشتی زباله به طور موثر از تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله ها جلوگیری به عمل می‌آورد. لایه پوششی خاک همچنین از تبادل هوا و مواد زاید جلوگیری کرده و مقدار آب سطحی را که ممکن است به داخل محل دفن نفوذ کند به حداقل می‌رساند. ضخامت لایه خاکی که برای پوشش روزانه مواد به کار می‌رود بایستی حداقل ۱۵ سانتی متر و پوشش نهایی خاک در روی شیارهای زباله ۶۰ سانتی متر باشد تا از نظر ایجاد و یا نشت گازهای تولیدی در اعماق و یا سطح زمین کنترل لازم به عمل آید.بااستفاده ازاستانداردهای فوق الذکرنظیرشرایط زیست محیطی،زمین شناسی،هیدرولوژیکی، جهت وزش بادهای غالب و با در نظر گرفتن محدودیتهای منطقه نظیر مناطق حفاظت شده طبیعی،جنگل ها و زمین های کشاورزی ، بر روی نقشه های ماهواره شمال شرق جستجو برای دستیابی به بهترین محل انجام شد.در نهایت، به دلیل آنکه عملیات جمع آوری زباله جمعیت شهری شهرستان بوکان به صورت تفکیک شده از مبداء تولید صورت می گیرد بهتر است محل تاسیسات بازیافت نیز در نزدیکی کارخانه کمپوست و مدفن بهداشتی زباله شهرستان باشد. اطلاعات مورد نیاز از دفتر آمار و اطلاعات استانداری اخذگردید لایه های در محیط GIS مورد بازبینی و دقت سنجی شدند، لایه ها بلحاظ همپوشانی کاملا تطبیق داده شدند و سیستم تصویر و مختصات جغرافیایی آنها در ناحیه ۳۸ سیستم معکوس مرکاتور جهانی قرار داده شد.این تحقیق بااستفاده از روش تحلیلی مکان یابی(GIS )ازدو طریق بولین وسلسله مراتب( AHP)به عنوان روشی برای جهت وزن دهی معیارهای درقالب مقایسه های زوجی مورد استفاده قرار گرفته است.بعداز مشخص کردن امتیاز هرلایه بااستفاده از مدل همپوشانی شاخص مکان یابی سایت پسماند انجام گرفت.