سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام فرهادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، باشگاه پژوهشگران جوان، پار
حسین شایقی – گروه برق– دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مصدق سجودی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان، تبریز، ایران
محمد کریمی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آموزش علمی کاربردی پارس آباد ۱، پارس

چکیده:

با ورود واحدهای تولید پراکنده ۱ به شبکه های توزیع، اینکه این واحدها را با چه ظرفیتی و در چه محلی نصب کنیم از اهمیت شایانی برخوردار است، چراکه نصب در محلهای نامناسب منجر به نتایج منفی همچون افزایش تلفات و حتی اضافه ولتاژ میشود. در این مقاله، الگوریتم بهبود یافته اجتماع ذرات با سازگاری دینامیکی ۲ برای تعیین محل و ظرفیت مناسب واحدهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع مورد استفاده قرار میگیرد. در استفاده از این الگوریتم، فرمولی تغییر یافته برای سرعت ذرات استفاده شده است که به شدت تصادفی بودن سرعت را کاهش میدهد و در هر تکرار و برای هر ذره سرعت متفاوتی وجود دارد. در این الگوریتم، وزن لختی همانند PSO استاندارد و شاخههای دیگر آن عددی ثابت در نظر گرفته نشده و تابعی از ضریب سرعت تکاملی و ضریب درجه تجمع که جزو پارامترهای اصلی این الگوریتم هستند میباشد. نتایج شبیهسازی حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی بطور قابل ملاحظه ای قابلیت PSO استاندارد را در پریدن از مینیممهای محلی بهبود داده و همچنین ناحیه وسیعی از پاسخهای ممکن را جستجو می نماید. اهداف این مقاله کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و بهبود قابلیت اعتماد با در نظر گرفتن کمترین اندازه تولیدات پراکنده است که همه شاخصهای مد نظر بصورت تابع هدف ترکیبی و با استفاده از روش ضرایب وزنی استفاده میشوند. برای نشان دادن قابلیت الگوریتم پیشنهادی، شبیهسازی ها بر روی شبکه استاندارد ۳۳ شینه IEEE و ۲۲ شینه افسریه تهران اعمال شده و با روشهای مختلف مقایسه میشود.